Благотворителен куиз в подкрепа на деца в неравностойно положение