Бизнесът и образованието трябва да популяризират професиите от ВЕИ сектора