Бизнес лидери и популярни лица се обединиха от каузата за равен достъп до качествено образование