Бизнес консултантите продължават да са сред най-търсените кадри в България