Банка Пиреос с дългосрочна стратегия за развитие на младите специалисти в България