Банка ДСК стана част от семейството на MasterCard PayPass със своята карта за безконтактни плащания