Българският национален стандарт за отговорно управление на горите е одобрен и влиза в сила на 16 август 2017 г.