Българският бизнес в класацията на Financial Times, по ръст на годишните приходи