Българските фирми получават плащанията си средно за 60 дни