Български производител продава по 100 шампоана на час