Български обекти ще се състезават за най-добра европейска фасада в конкурса на Баумит “Life Challenge 66” през 2020 г.