Български алпинисти ще проправят нов маршрут към красивия връх „Nayser Brakk“ в Пакистан