Българската асоциация на ПР агенциите (БАПРА) представя новото издание на книжката BAPRA Bright Awards 2016