България ще бъде домакин на най-големия световен форум в ехокардиографията