България с награда от Глобалния договор на ООН за програма за отговорно поведение на компании и потребители