България представя: Епископската базилика и римското мозаечно наследство на Филипопол