България може и трябва да модернизира енергетиката си