България може да играе роля в опазването на рибните запаси на планетата