България е на едно от първите места в ЕС по отпадъци на глава от населението