България е домакин на първата в Европа глобална конференция на влиятелната международна мрежа за равен достъп до образование Teach for All