Българин избран за вицепрезидент на Световната PR асоциация