“Балдаран Спринг”: постигаме 80% годишен ръст на оборота с Lidl през последните три години