Балчик - с най-много върнати опаковки в автоматите на Lidl на глава от населението