БСК не подкрепя личната имуществена отговорност на мениджърите, ако не изплащат заплати при финансови затруднения