БМГК оборва четири мита за проекта за златодобив в община Трън