БЛИЗО 300 000 СТЪКЛЕНИ БУТИЛКИ БЯХА СЪБРАНИ ЗА ПОВТОРНА УПОТРЕБА В ЦЯЛАТА СТРАНА