BILLA в град Габрово посреща характерни за сезона вкусове и продукти от местни занаятчии