BILLA ще подкрепи над 60 приемни семейства в шест града в страната