BILLA продължава успешната кампания „Купи и дари“ в партньорство с Българския Червен кръст