BILLA награди любознателни първокласници от СОУ „Васил Левски“, Стара Загора