BILLA и нейните клиенти даряват продукти, достигнали до над 1500 българи в нужда за първото тримесечие