BILLA е на първо място по ръст в количествата разделно събран текстил за 2023 г