BILLA България увеличава асортимента си от нехранителни продукти