BILLA България събра и дари над 7.3 тона основни храни за нуждаещи се, като част от кампанията „Купи и дари“