BILLA България събра и дари близо 3.4 тона хранителни продукти на над 1000 социално слаби лица