BILLA България поставя контейнери за разделно събиране на текстил в Габрово, Севлиево и Стара Загора