BILLA България пести над 1,9 тона пластмаса годишно от тарелки за месо собствено производство