BILLA България отчита 30,9% ръст в оборота за третото тримесечие на 2022 г.