BILLA България насърчава разделното събиране на текстил в партньорство с Humanita