BILLA България е допринесла за разделното събиране на 208 тона текстил