БЕЗКАСОВИТЕ ПЛАЩАНИЯ НАБИРАТ ПОПУЛЯРНОСТ И ВСЕ ПО-ЧЕСТО СА ПРЕДПОЧИТАН НАЧИН ЗА РАЗПЛАЩАНЕ