БАОВК стана член на Европейската Федерация на асоциациите по ОВК