БАОВК: Климатиците няма да претоварят електропреносната мрежа