БАН и партньори развиват проект за чистата енергия