БЪЛГАРСКИ РЕСТАВРАТОРИ РАЗРАБОТВАТ НОВИ ТЕХНОЛОГИИ С ИНВЕСТИЦИИ НА ЕС