БА ДИАБЕТ проведе среща- дискусия за психологичния аспект на живота с хронично състояние, каквото е диабетът