Азиатско-тихоокенаският регион е лидер в 5G иновациите, а Huawei има ключов принос в устойчивото развитие на дигиталната икономика