Автономният кораб Mayflower – изследователски кораб-робот, създаден от ProMare и IBM, потегли по море