Астроном, писател, ветеринар и инженер са сред специалистите на “Детски базар на професиите”