Аржентина 15 години чака светилото в родната кардиология доц. Иво Петров